هزینه آزمایش ازدواج

هزینه آزمایش ازدواج

آزمایش ازدواج و یا همان آزمایش قبل ازدواج و عقد لازمه و شرط اصلی عقد می باشد و باید برگه آزمایش را به دفترخانه های ازدواج تحویل تا در پرونده ثبت کنند. برای انجام...

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي