غزل هر زمان خرمهره را با در برابر می کنند + نقد غزل

غزل هر زمان خرمهره را با در برابر می کنند + نقد غزل

در این مطلب یک غزل معروف را به همراه نقد آن برای شما تهیه کرده ایم ،این غزل بیشتر به هر زمان خرمهره را با در برابر می کنند معروف است. غزل هر زمان خرمهره...

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي