هتک حرمت به زنان ایرانی در فرودگاه گرجستان ، بازرسی بدون مانتو و روسری

هتک حرمت به زنان ایرانی در فرودگاه گرجستان ، بازرسی بدون مانتو و روسری

هتک حرمت به زنان ایرانی توسط ماموران فرودگاه تفلیس گرجستان بار دیگر باعث آزرده خاطر کردن ایرانیان شده است، ماموران گرجستانی در اقدامی ناشایست فقط از زنان ایرانی خواستند برای بازرسی بدنی شال و...

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي