زمان مناسب برای بچه دار شدن

زمان مناسب برای بچه دار شدن

زمان مناسب برای بچه دار شدن بچه می خواهی برای چه؟ راحت زندگی ات را بکن!بچه یعنی دردسر،بچه یعنی مخارج بالا،یعنی تمام شدن روزهای خوشی،عجله نکنید،معنی دیگری هم دارد. زمان بچه دار شدن پیرامون...

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي