ماجرای تغییر نام پرستو صالحی از الهام به پرستو از زبان خودش

ماجرای تغییر نام پرستو صالحی از الهام به پرستو از زبان خودش

نام اصلی پرستو صالحی الهام بود. در ادامه ماجرای تغییر نام پرستو صالحی از الهام به پرستو از زبان خودش را می خوانید پرستو صالحی بازیگر کشورمان با انتشار عکس و متنی صفحه شخصی...

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي