آشنایی با مگس های سفید و سفید بالک ها

آشنایی با مگس های سفید و سفید بالک ها

مگس های سفید یا سفید بالک ها یکی از موجوداتی هستند که در مناطق گرمسیری بسیار دیده می شوند. این جانوران روی گل های آپارتمانی دیده می شوند. برای آشنایی با مگس های سفید...

حمله مگس های سفید به تهران

حمله مگس های سفید به تهران

حمله مگس های سفید به تهران علیرضا نادری، مسئول بخش حشرات دفتر موزه تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی سازمان حفاظت محیط زیست کشوردر خصوص مصاحبه اخیر یکی از کارشناسان در زمینه ” حمله مگس‌های...

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي