مکروهات و مستحبات قیام، رکوع، تشهد، سلام

مکروهات و مستحبات قیام، رکوع، تشهد، سلام

مواردی که انجام آن در رکوع، بر نمازگزار مکروه است، عبارت است از: ۱٫ چسباندن دستها هنگام رکوع، به دو پهلوى خود. ۲٫ به زیر افکندن سر، طوری‌که سر و گردن موازى پشت نباشد. ۳٫ [رعایت نکردن...

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي