قرص فنازومکس + موارد مصرف و عوارض فنازومکس

قرص فنازومکس + موارد مصرف و عوارض فنازومکس

قرص فنازومکس + موارد مصرف و عوارض فنازومکس قرص فنازومکس برای درمان عفونت های ادراری به منظور رفع سوزش استفاده می شود. قرص فنازومکس و فنازوپیریدین با تاثیر بی حس کنندگی برای درمان و...

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي