مهریه در ازدواج چه معنی و مفهومی دارد؟

مهریه در ازدواج چه معنی و مفهومی دارد؟

شاید برای شما هم جای سوال باشد که فلسفه وجود مهریه در ازدواج چیست؟ چرا در زمان ازدواج، مرد باید مبلغی را به عنوان مهریه به زن بپردازد؟ گهر در این بخش در مورد...

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي