اگر شما هم مهره مار دارید حتما بخوانید!

اگر شما هم مهره مار دارید حتما بخوانید!

اگر شما هم مهره مار دارید حتما بخوانید! خرید مهره مار   مهره مار در مارهای نر بار مثبت و در مارهای ماده حامل بار انرژی منفی هستند که مانند آهنربایی متابولیک دو جفت...

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي