تاریخچه منطقه تهران ویلا تهران

تاریخچه منطقه تهران ویلا تهران

یکی از مناطقی که در تهران وجود دارد، منطقه تهران ویلا نام دارد. یکی از ویژگی های منطقه تهران ویلا این است که برای نام خیابان ها از شماره استفاده شده است. برای آشنایی...

تاریخچه منطقه هرندی تهران

تاریخچه منطقه هرندی تهران

تهران دارای ۲۲ منطقه می باشد هر کدام از مناطق تهران دارای محلات و مناطق بسیار زیاد دیگری نیز می باشد. منطقه هرندی یکی از محلات تهران می باشد. برای آشنایی با تاریخچه منطقه...

تاریخچه منطقه تهرانپارس تهران

تاریخچه منطقه تهرانپارس تهران

تهران دارای ۲۲ منطقه است و هر کدام از این منازق دارای محلات زیادی می باشند. تهرانپارس یکی از محلات بزرگ تهران است که بخشی از آن در منزقه ۴ و بخش دیگر آن...

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي