از عقیم کردن زنان تا سوء استفاده جنسی

از عقیم کردن زنان تا سوء استفاده جنسی

هابیلیان: قربانیان تروریسم به دو دسته کلی تقسیم می شوند، دسته اول کسانی هستند که هدف حملات تروریستی قرار می گیرند. معمولا هر جا از قربانیان تروریسم یاد می شود منظور از قربانیان ،...

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي