معمای دزدی در روز برفی ( پاسخ دهید )

معمای دزدی در روز برفی ( پاسخ دهید )

معمای دزدی در روز برفی ( پاسخ دهید ) کارآگاه اسمیت از ماشینش پیاده شد، از کنار ماشین یخ زده خانم جانسون عبور کرد، بعد با گذشتن از حیاط پوشیده از برف تمیز و...

معمای جالب چوپان و پل

معمای جالب چوپان و پل

چوپانی یک گرگ و یک گوسفند و مقداری علف دارد. و میخواهد از پلی بگذرد که این پل ظرفیت تحمل دو چیز را دارد. چگونه این چوپان گرگ و گوسفند و علف را به...

معمای جالب 5 دلاری

معمای جالب 5 دلاری

جک به جیل می گه: این همون ۵ دلاری نیست که تو روی میز گذاشتی؟ من اونو بین صفحه های ۱۵ و ۱۶ کتاب هری پاتر پیدا کردم. جیل با عصبانیت جواب داد: تو...

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي