بهداد سلیمی با مصدومیت شدید مسابقات جهانی را از دست داد

بهداد سلیمی با مصدومیت شدید مسابقات جهانی را از دست داد

بهداد سلیمی بخت طلای سنگین وزن ایران مسابقات جهانی را بدلیل مصدومیت از دست داد بهداد سلیمی عصر دیروز در حالیکه با آمادگی بسیار خوبی تمرینات خود را دنبال می کرد، در حرکت دوضرب...

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي