پسری که گول مرد زن نما را در تلگرام خورد و 60 میلیون به او داد!

پسری که گول مرد زن نما را در تلگرام خورد و 60 میلیون به او داد!

خیلی از افراد به واسطه تلگرام این روزها حسابی گول می خورند ، خبری توسط روزنامه ایران منتشر شده که بسیار تعجب انگیز است ، پسری که گول یک مرد مرد زن نما را خورده...

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي