یک فتوای جالب: مردان هم می توانند آرایش کنند

یک فتوای جالب: مردان هم می توانند آرایش کنند

یک فتوای جالب: مردان هم می توانند آرایش کنند   رئیس گروه مفتیان امارات اجازه استفاده مردان از لوازم آرایش را صادر کرده، اما از مردان خواست خود را شبیه زنان آرایش نکنند! به...

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي