معرفی مدلینگ و درآمد شغل مدلینگ از زبان یک مدل

معرفی مدلینگ و درآمد شغل مدلینگ از زبان یک مدل

مدل شدن و مدلینگ یکی از حرفه ها و مشاغلی است که علاوه بر کشورهای دیگر، چند سالی است که در ایران نیز رواج زیادی یافته است و طرفداران بسیار زیادی نیز دارد. برای...

شرایط مانکن لباس شدن چیست؟

شرایط مانکن لباس شدن چیست؟

شاید برای بسیاری از افراد مدل شدن و مدلینگ شدن و مانکن شدن یک آرزو باشد. مانکن و مدل لباس شدن مانند دیگر حرفه ها و مشاغل دیگر شرایط ویژه ای دارد. برای آشنایی...

آژانس مدلینگ چیست + آموزش مدلینگ شدن

آژانس مدلینگ چیست + آموزش مدلینگ شدن

مدل شدن قوانین خاص خود را دارد افراد خوش قد و قیافه در آژانس مدلینگ آموزش داده می شوند تا در این عرصه به روی صحنه بیایند. برای آشنایی با آموزش مدلینگ شدن این...

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي