متن محمدرضا گلزار برای سالگرد مرتضی پاشایی

متن محمدرضا گلزار برای سالگرد مرتضی پاشایی

بسیاری از بازیگران به مناسبت سالگرد مرتضی پاشایی در صفحات شخصی شان متن و عکسی را منتشر کرده اند. محمدرضا گلزار هم که از دوستان صمیمی مرتضی پاشایی بود در صفحه شخصی اش متنی...

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي