محفل اماراتی های کاخ سفید

محفل اماراتی های کاخ سفید

گزارشی از معرفی محفل اماراتی‌های کاخ سفید با مأموریت براندازی در ایران برخلاف تصویری که در حال حاضر در رسانه ها مختلف مطرح می شود، مذاکرات برای حفظ برجام با اروپا خوب پیش نمی...

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي