ترور نافرجام محسن رضایی زیر پل سید خندان

ترور نافرجام محسن رضایی زیر پل سید خندان

یکی از محافظان سابق رضایی گفت: زیر پل سید خندان بودیم که یک فولکس قدیمی جلوی راهمان را گرفت و شروع به تیراندازی به ماشین ما کرد، حاج محسن که اصلا اهل فرار نبود...

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي