زمان واریز سود سهام عدالت + مبلغ واریزی سود سهام

زمان واریز سود سهام عدالت + مبلغ واریزی سود سهام

دومین مرحله واریز سود سهام عدالت از امروز پنجشنبه ۲۵ اسفند ماه آغاز شده است . در این مرحله افرادی سهام آنها یک میلیون تومانی است یک میلیون و ۳۵۶ هزار تومان و برای...

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي