بهترین ماسک برای مقابله با ویروس کرونا

بهترین ماسک برای مقابله با ویروس کرونا

بر اساس مقایسه ماسک های مختلف توسط محققان استرالیایی ، توانستند به بهترین ماسک در مقابله با ویروس کرونا دست یابند. بهترین ماسک برای مقابله با ویروس کرونا یک تیم تحقیقاتی استرالیایی با مقایسه...

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي