قوانین و وظایف ماساژور چیست؟

قوانین و وظایف ماساژور چیست؟

ماساژور یا ماسور یکی از مشاغلی است که چند سالی است در ایران رونق گرفته است. ماساژورها مانند دیگر مشاغل و البته بیشتر از دیگر مشاغل باید قوانین و اصولی را رعایت کنند. برای...

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي