شوخی خنده دار با ماجرای ماساژ پای شوهر با شیر / عکس

شوخی خنده دار با ماجرای ماساژ پای شوهر با شیر / عکس

اظهار نظرهای یکی از کارشناسان شبکه تلویزیونی یزد واکنش ها و پیامدهایی را در پی داشت. این کارشناسان برا آرام بخشید به همسر پیشنهاد داده که پای همسر خود را با گل و شیر...

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي