قرص تئوفیلین پیوسته رهش ۲۰۰ + موارد مصرف و عوارض

قرص تئوفیلین پیوسته رهش ۲۰۰ + موارد مصرف و عوارض

پیش از این که در مورد قرص تئوفیلین پیوسته رهش ۲۰۰ و موارد مصرف و عوارض آن بدانید باید از کاربرد این دارو مطلع شوید. این قرص برای بیماران ریوی مثل آسم و کسانی...

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي