جهانبخش برای قرارداد 220 میلیاردی به انگلیس رفت!

جهانبخش برای قرارداد 220 میلیاردی به انگلیس رفت!

علیرضا جهانبخش بازیکن تیم ملی کشورمان برای امضای قرار دادی به ارزش ۲۲ میلیون یورو که اگر آنرا در بازار ایران آزاد حساب کنیم معادل ۲۲۰ میلیارد خواهد بود با جت شخصی به انگلیس...

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي