فیلم شکستن رکورد گینس توسط علی بهبودی فر در عصر جدید

فیلم شکستن رکورد گینس توسط علی بهبودی فر در عصر جدید

علی بهبودی فر جوان ایرانی که در برنامه عصر جدید حضور یافته بود یک استعداد ایرانی  نهفته که توانست در برنامه عصر جدید رکورد گینس را بشکند. در ادامه فیلم این صحنه حساس را...

فیلمهای و بیوگرافی علی بهبودی فر در عصر جدید و رکورد دار گینس

فیلمهای و بیوگرافی علی بهبودی فر در عصر جدید و رکورد دار گینس

علی بهبودی فر شرکت کننده نابغه برنامه عصر جدید که در این برنامه با حرکات عجیبی با توپ به اجرای نمایش در عصر جدید پرداخت. علی بهبودی که به صورت غیر رسمی در مراسمات...

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي