فناوری برچسب مواد خوراکی

فناوری برچسب مواد خوراکی

فناوری برچسب مواد خوراکی بانک جهانی مقدار محصولات غذایی را که هر سال به دور ریخته می شود، «شرم آور» خوانده است. برآورد شده که فقط در انگلیس این مقدار به ۱۵ میلیون تن...

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي