فقر و هنر زیبا در ایران ! / عکس

فقر و هنر زیبا در ایران ! / عکس

متاسفانه این روزها با اوضاع فجیع گرانی فقر در ایران بیداد می کند! اما فقرایی را می بینیم که هنرمند هستند و مسئولینی را می بینیم که هیچ هنری ندارند! در ادامه عکسی قابل...

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي