مرگ تلخ دختر جوان در دریاچه ، پدر و برادر برای نجاتش غرق شدند

مرگ تلخ دختر جوان در دریاچه ، پدر و برادر برای نجاتش غرق شدند

دختر جوانی روز گذشته به داخل دریاچه سد تفرش می رود تا شنا کند ، وی که کامل به فنون شنا در این عمق آشنایی نداشته متاسفانه غرق می شود ، بدنبال این اتفاق...

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي