کاکا و همسرش در خیابان های میلان

کاکا و همسرش در خیابان های میلان

“ریکاردو کاکا” که امسال یک بار دیگر به میلان بازگشت تا بتواند روزهای خوبش را در این تیم تکرار کند. خانمی که دست در دست او در حال حرکت است نیز همسر کاکا است....

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي