عکس مدافع تیم پرسپولیس و همسرش در پارک

عکس مدافع تیم پرسپولیس و همسرش در پارک

مایکل اومانیا مدافع تیم پرسپولیس که در پرسپولیس جا افتاده به تمدید قراردادش تمایل نشان داده مایکل اومانیا که همسر و فرزندانش را به تهران آورده تا در کنار هم زندگی کنند، از حضور...

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي