زندگینامه و بیوگرافی هرمز سیرتی

زندگینامه و بیوگرافی هرمز سیرتی

زندگینامه و بیوگرافی هرمز سیرتی را در ادامه می خوانید هرمز سیرتی سال ۱۳۱۹ در شهر بابل متولد شد و از سال ۱۳۳۸ کار هنری خود را آغاز و سال ۱۳۴۰ به استخدام وزارت...

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي