اگر عروس از داماد بزرگتر باشد ایرادی دارد؟

اگر عروس از داماد بزرگتر باشد ایرادی دارد؟

بعضی از پسران با دخترانی ازدواج می کنند که از خودشان بزرگتر هستند و یا اینکه بعضی از دختران، پسرانی را انتخاب می کنند که از آن ها کوچکتر هستند. اما آیا این کار...

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي