عکس های سربازان مصدوم حادثه تلخ سقوط اتوبوس

عکس های سربازان مصدوم حادثه تلخ سقوط اتوبوس

حادثه تلخ سقوط اتوبوس حامل سربازان پادگان آموزشی ۰۵ کرمان که منجر به فوت ۱۹ نفر از جوانان وطن عزیزمان ایران شد دل ملت ایران را خون کرد. در این حادثه تعداد ۲۶ نفر...

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي