روستای فیله ورین کجاست؟

روستای فیله ورین کجاست؟

روستای فیله ورین یکی از روستاهای تاریخی ایران است. برای آشنایی با روستای فیله ورین این بخش گهر را تا پایان مطالعه نمایید. روستای فیله ورین کجاست؟ فیله ورین، روستایی از توابع بخش طارم...

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي