پاهای فوق العاده عجیب دوچرخه سوار حرفه ای

پاهای فوق العاده عجیب دوچرخه سوار حرفه ای

پاهای فوق العاده عجیب دوچرخه سوار حرفه ای یکی از دوچرخه سواران رقابت های توردوفرانس عکسی وحشتناک از پاهای خود را منتشر کرده است. بارتوز هوزارسکی لهستانی در این رقابت ها حدود ۲۰۰ کیلومتر...

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي