عکس – سیزده بدر بازیگران به روایت تصویر

عکس – سیزده بدر بازیگران به روایت تصویر

بازیگران که حضور پرشوری در اینستاگرام دارند :دی بعد از مستقر شدن در مکان سیزده بدر خود در یک اقدام ضربتی عکسهای خود را در اینستاگرام منتشر کردند(شوخی) که در زیر تعدادی از آنها...

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي