زمان و محل تشییع حبیب محبیان خواننده ایرانی

زمان و محل تشییع حبیب محبیان خواننده ایرانی

در صورتی که گفته میشد خانواده و اطرافیان مرحوم حبیب محبیان در تلاش هستند تا وی را قطعه هنرمندان در تهران با خاک بسپارند ولی ظاهرا با آنها موافقت نشده! زمان تشییع حبیب یکی...

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي