سبک عکاسی مینیمال چگونه است؟

سبک عکاسی مینیمال چگونه است؟

سبک عکاسی مینیمال یکی از سبک های هنر عکاسی است که ویژگی های مانند سادگی، حلب توجه، انتخاب سوژه و … را دارد. گهر در این بخش در مورد سبک عکاسی مینیمال صحبت می...

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي