رضا داودنژاد دوباره تحت عمل جراحی قرار خواهد گرفت

رضا داودنژاد دوباره تحت عمل جراحی قرار خواهد گرفت

رضا داودنژاد دوباره تحت عمل جراحی قرار خواهد گرفت “رضا داودنژاد” امروز (۶ آذر ماه) در بیمارستانی در شیراز تحت عمل جراحی قرار خواهد گرفت. این بازیگر برای آخرین عمل جراحی مراحل پس از...

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي