جراحی بینی خوب است یا بد؟!

جراحی بینی خوب است یا بد؟!

بسیاری از افراد به دلایل مختلف قصد انجام جراحی بینی دارند. اما واقعا جراحی بینی خوب است یا بد؟ ما در این بخش گهر در مورد خوب بودن و یا بد بودن جراحی بینی...

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي