فیلم شکستن رکورد گینس توسط علی بهبودی فر در عصر جدید

فیلم شکستن رکورد گینس توسط علی بهبودی فر در عصر جدید

علی بهبودی فر جوان ایرانی که در برنامه عصر جدید حضور یافته بود یک استعداد ایرانی  نهفته که توانست در برنامه عصر جدید رکورد گینس را بشکند. در ادامه فیلم این صحنه حساس را...

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي