تکذیب حضور حمید صفت در ماه عسل !

تکذیب حضور حمید صفت در ماه عسل !

مدیر گروه اجتماعی شبکه سه حضور حمید صفت رپر ایرانی را در برنامه ماه عسل تکذیب کرد! تکذیب حضور حمید صفت در ماه عسل مدیر گروه اجتماعی شبکه سه گفتگو با حمید صفت در برنامه ماه...

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي