رابطه بین قاعدگی نامنظم و سرطان تخمدان

رابطه بین قاعدگی نامنظم و سرطان تخمدان

به تازگی دانشمندان کشف کرده اند که بین قاعدگی نامنظم و سرطان تخمدان رابطه مثبتی وجود دارد. در این مطلب به جزییات این موضوع می پردازیم. مطالعات انجام شده در مرکز تحقیقات سرطان آمریکا...

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي