عقیم کردن زندانیان زن در کالیفرنیا

عقیم کردن زندانیان زن در کالیفرنیا

زندانیان معترض فهرستی را منتشر کردند که شامل خواسته‌های آنان در هشت محور بود. این فهرست محدودیت زمانی حبس زندانیان در سلول انفرادی است. این اعتراض برای چند ماه گذشته توسط گروه‌ کوچکی از...

از عقیم کردن زنان تا سوء استفاده جنسی

از عقیم کردن زنان تا سوء استفاده جنسی

هابیلیان: قربانیان تروریسم به دو دسته کلی تقسیم می شوند، دسته اول کسانی هستند که هدف حملات تروریستی قرار می گیرند. معمولا هر جا از قربانیان تروریسم یاد می شود منظور از قربانیان ،...

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي