روشی برای تشخیص عسل طبیعی از تقلبی (نکاتی برای شناخت عسل تقلبی)

روشی برای تشخیص عسل طبیعی از تقلبی (نکاتی برای شناخت عسل تقلبی)

این روزها بدلیل گران بودن عسل اصل ، نحوه تشخیص عسل طبیعی هم مهم است و بایست مطمئن شوید پولی که پرداخت کرده اید واقعا یک عسل اصل تحویل گرفته اید یا عسل تقلبی؟...

هر کیلو عسل ۲۰ میلیون تومان!! / عکس

هر کیلو عسل ۲۰ میلیون تومان!! / عکس

گونداز برای اولین بار در سال ۲۰۰۹ متوجه زنبورهایی شد که به غار می روند و به مرور جمعیت آن ها روبه افزایش است. او پس از کنجکاوی های مختلف و با بررسی منطقه...

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي