به دلیل ازدحام جمعیت مرتضی پاشایی را دفن نکردند!

به دلیل ازدحام جمعیت مرتضی پاشایی را دفن نکردند!

به دلیل ازدحام جمعیت مرتضی پاشایی را دفن نکردند! پیکر مرتضی پاشایی پس از چندین بار حضور درقطعه هنرمندان به دلیل ازدحام بیش ازحد جمعیت به سردخانه بهشت زهرا(س) انتقال داده شد. پیکر مرحوم...

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي