تصادف عجیب و غیرممکن در ایران / عکس

تصادف عجیب و غیرممکن در ایران / عکس

تصویر زیر خود یک معمای هوشمندانه است 🙂 طنزاتور : همانطور که می بینید در یک آپشن جدید خودروهای ایرانی می توانند بال در آورند و پرواز کنند که متاسفانه این آپشن کار دست...

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي