زندگی تلخ مردی که همسر و دخترش به وی خیانت نامشروع کردند

زندگی تلخ مردی که همسر و دخترش به وی خیانت نامشروع کردند

مردی که عاشقانه همسرش را دوست داشته و با وی ازدواج کرده بود اما پس از مدتی با خیانت همسرش و پس از آن با خیانتهای دخترش مواجه می شود  روزنامه خراسان اظهارات مردی...

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي